Möteskalender 2021:

Måndagar kl 13,00
15/3, 19/4, 17/5, 14/6,
13/9, 11/10, 15/11,
13/12
Styrelsemöte.
Partilokalen Röda Hörnet

Söndag 22/8 kl 13,00
Medlemsträff

Torsdag 14/10 kl 18,00
Medlemsträff med information från Stadsbyggnadschef Emina Kovacic


Kontakt:

Vänsterpartiet i Karlshamn
Rådhusgatan 14B
374 36 Karlshamn
karlshamn@vansterpartiet.se


Styrelsen 2021:

Ordförande
Jens Henningsson.
Vice Ordförande
Susanne Johansson.
Kassör & sekreterare
Olle Gillberg.
Ledamot
Johanna Gillberg.


Kommungrupp 2021:

Gruppledare
Tommy Larsson.
Ledamot
Lena Johansson


Vänstern i Karlshamn, en ny medlemstidning

Vänsterpartiet i Karlshamn ger ut en tidning till sina medlemmar. Nu lägger vi upp den även på hemsidan så ni kan ladda hem och läsa.

Rimliga arbetsvillkor – genomför arbetstidsförkortning

En arbetsmarknad där vi får mer tid att leva. Det borde vara en självklar utveckling. Det är så vi driver på för en ekonomisk politik som verkligen är till för alla, inte bara de som redan har mest. Åtta timmars arbetsdag är en 100 år gammal idé, sex timmars arbetsdag är framtiden. Under nästa mandatperiod bör beslutet tas om en första förkortning av normalarbetstiden.

En välfärd fri från vinstuttag

Vänsterpartiet vill ha en välfärd utan vinstintresse. Många miljarder av de skattepengar som ska finansiera en bra skola, en trygg äldrevård och högklassig sjukvård går idag till privata vinster i aktiebolag och riskkapitalbolag. För de pengarna skulle vi kunna anställa tiotusentals fler inom välfärden; lärare, undersköterskor och sjuksköterskor. De stora vinsterna för företagen skapas främst genom att hålla nere antalet anställda. Vi vet också att jobben är mer otrygga i den privata välfärden med färre fasta anställningar och färre heltidsjobb. Genom att våra skattepengar går till det de är avsedda för och inte till aktieutdelning för några få så skapar vi ett bättre samhälle.

Pressmaterial:

Handlingsprogram

Motioner